Događanja 2016

Subota 09.07

 • 21:00 Otvaranje festivala u Kaštelu
 • 22:00 Koncert u Kaštelu: Veja (Hrvatska)
 • 23:30 DJ

Nedjelja 10.07 

Ponedjeljak 11.07 

 • 10:00-12:00 Edukativne radionice za djecu
 • 14:00-16:00 Predavanja
 • 16:30-19:00 radionica KoloNaOkolo
 • 19:00-21:30 Vokalna radionica
 • 21:30 projekcije ETNOFILm-a

Utorak 12.07

 • 10:00-12:00 Edukativne radionice za djecu
 • 14:00-16:00 Predavanja
 • 16:30-19:00 radionica KoloNaOkolo
 • 19:00-21:30 Vokalna radionica
 • 21:30 projekcije ETNOFILm-a
 • 22:30 Bunker music sessions: Chucaros (Čile) – Lidija Dokuzović Trio (Hrvatska/Švedska)

Srijeda 13.07

 • 10:00-12:00 Edukativne radionice za djecu
 • 14:00-16:00 Predavanja
 • 16:30-19:00 radionica KoloNaOkolo
 • 19:00-21:30 Vokalna radionica
 • 21:30 projekcije ETNOFILm-a
 • 22:30 Bunker music sessions: Cirkusz-KA (Mađarska)

Četvrtak 14.07

Petak 15.07

Subota 16.07

 • 10:00-15:00 6. Humanitarni Second Hand Sajam
 • 21:00-22:00 Predstavljanje radionica
 • 22:00-23:00 Koncert Ethno Croatia
 • 23:00-24:30 Koncert Ti’kaniki (Francuska)
 • Početak kraja DJ