Program 2013

Petak, 14. lipnja:

– cijeli dan – TradInEtno Kamp
19:00 – otvorenje festivala
20:00 – Koncert: Folklorna večer – Folklornog društvo Pazin i gosti
11:00 – 19:00 – TradInTrade

Subota, 15. lipnja:

– cijeli dan – TradInEtno Kamp
11:00 – 19:00 – TradInTrade
21:00 – Koncert: Čipkice, Veja

Nedjelja, 16. lipnja:


– cijeli dan – TradInEtno Kamp
11:00 – 19:00 – TradInTrade
21:00 – Koncert :Vruja

Ponedjeljak, 17. lipnja:


– cijeli dan – TradInEtno Kamp
18:00 – 20:30 – radionica KoloNaOkolo
11:00 – 19:00 – TradInTrade
19:00 – Predavanje u Kući za pisce
20:00 – Projekcija filma

Utorak, 18. lipnja:


– cijeli dan – TradInEtno Kamp
11:00 – 19:00 – TradInTrade
18:00 – 20:30 – radionica KoloNaOkolo
18:00 – Okrugli stol – Uloga mladih u promicanju i očuvanju nematerijalne kulturne baštine –  CENKI Pićan
20:00 – Projekcija filma

Srijeda, 19. lipnja:

– cijeli dan – TradInEtno Kamp
18:00 – 20:30 – radionica KoloNaOkolo
11:00 – 16:00 – Busking contest
19:00 – Predavanje u Kući za pisce
20:00 – Projekcija filma

Četvrtak, 20. lipnja:


– cijeli dan – TradInEtno Kamp
18:00 – 20:30 – radionica KoloNaOkolo
18:00 – 20:00 – Radionica Folklornog društva Pazin – ples na Tavolac – šumski park “Bilfo”
20:00 – Projekcija filma

Petak, 21. lipnja:


– cijeli dan – TradInEtno Kamp
18:00 – 20:30 – radionica KoloNaOkolo
19:00 – Predavanje u Kući za pisce
20:00 – Projekcija filma
21:00 – Koncert: Thomas and Guro, IsTraDMarusic

Subota, 22. lipnja:


– cijeli dan – TradInEtno Kamp
18:00 – 20:30 – radionica KoloNaOkolo
19:00 – Predavanje u Kući za pisce
21:00 – Koncert: produkcija radionice KoloNaOkolo, TradInEtno kamp, Nina Romić